Obavijest o anketiranju gradjana

Obavještavaju se građani Općine Bugojno da će se u narednom periodu provoditi dvije ankete : Anketa o radnoj snazi i Anketa o potrošnji domaćinstava/kućanstava u BiH 2020 kontinuirano tokom cijele godine u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2020. godinu.


Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodit će se uzorkom izabranim domaćinstvima na području Općine.
Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Anketa o potrošnji domaćinstava / kućanstava u BiH je statističko istraživanje kojim se od izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju, potrošnji iz vlastite proizvodnje, investiranju i prihodima domaćinstava / kućanstava. Istovremeno, anketom će se prikupljati podaci o važnijim pokazateljim životnog standarda, kao i podaci o osnovnim demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama domaćinstava / kućanstava.

Građani se mole za razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.
Prikupljeni podaci iz Anketa su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH, koristiti isključivo u statističke svrhe.

pogledano 651 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri