Općinsko vijeće Bugojno: Zakazana XIX sjednica

 

XIX (devetnaesta) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno bit će održana 9.10.2019. godine (srijeda), u zgradi Općine - Kristalna sala, s početkom u 10,00 sati.


                                                                 DNEVNI RED

1. Informacija o realizaciji zaključaka s prethodnih sjednica Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja
3. Prijedlog odluke o osnivanju zajedničkog općinskog pravobranilaštva za područje općina: Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf
Izvjestilac: sekretar Općinskog vijeća i općinskog načelnika
4. Informacija o stanju izrade prostorno-planske dokumentacije u općini Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove
5. Informacija o stanju grijanja u općini Bugojno
Izvjestilac: stručni saradnik za komunalne poslove iz Službe za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice
6. Informacija o stanju vodovodno-kanalizacione mreže u općini Bugojno
Izvjestilac: direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno
7. Informacija o izgradnji prihvatilišta (azila) za pse lutalice
Izvjestilac: općinski načelnik
8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Statut i cjenik Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Izvjestilac: predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove
9. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o ne prihvatanju Izvještaja o radu Sportskog saveza Bugojno
Izvjestilac: općinski načelnik
10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kreditnom zaduženju JP „RTV Bugojno“ d.o.o. Bugojno
Izvjestilac: općinski načelnik
11. Prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva JP Ceste Federacije BiH za izradu raskrsnice ili treće trake na magistralnom putu M16
Izvjestilac: zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća


                                                                  PREDSJEDAVAJUĆI  OPĆINSKOG  VIJEĆA
                                                                                           Igor Vrljić

pogledano 1284 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri