U Donjem Vakufu održan seminar o temi "Integralna zaštita šuma sa međunarodnim učešćem"

U organizaciji ŠPD-a “Srednjobosanske šume” Donji Vakuf, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, u Centru za kulturu, informisanje i sport u Donjem Vakufu održan je četvrti po redu, seminar o temi „Integralne zaštite šuma sa međunarodnim učešćem”. Seminarom je obuhvaćen naučni ali i stručni dio, sa akcentom na zaštitu i očuvanje šumsko-privrednog godspodarstva.

Šume kao jedan od najvažnijih prirodnih resursa, predstavljaju bitan faktor u pogledu razvoja privrede ali i turizma. Međutim, zdravstveno stanje i stabilnost šuma na području SBK-a, nije zadovoljavajuće.

Negativno djelovanje vjetra, ekstremno suhe godine i šumski požari koji ostavljaju dugotrajne posljedice, narušavaju zdravstveno stanje šuma i dovode do destabilizacije šumskih ekosistema, ostavljajući posljedice neviđenih razmjera.

A upravo je, seminar o „Integralnoj zaštiti šuma sa međunarodnim učešćem“, bila prilika da se o ovoj temi prodiskutuje, a sve u cilju iznalaženja rješenja sa brojnim problemima sa kojima se svakodnevno susreću šumari.

Prema riječima Refika Hodžića, predsjednika Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH, potrebno je donijeti zakonsko-pravnik okvir, tačnije Zakon o šumama, kako bi se omogućilo kvalitetnije gospodarenje šumama.

U proteklom periodu, ŠPD Srednjobosanske šume, trudom i zalaganjem uspjelo je ostvariti određene ciljeve, a u tom kontinuitetu, nastavit će i dalje, naglasio je Vildan Hajić, direktor ŠPD Srednjobosanske šume Donji Vakuf.

A kako bi se popravilo zdravstveno stanje šuma, neophodna je saradnja struke i nauke, uz dodatno kreiranje boljih i unaprijeđivanje postojećih zakonskih regulativa.

pogledano 563 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri