Na Rostovu završna aktivnost projekta "Step by step"

U okviru projekta “Step by step“,završen je dvodnevni seminar, tokom kojeg se govorilo o političkom jačanju žena kroz prezentaciju ekoloških političkih mogućnosti.

Organizator seminara,koji je održan na Rostovu,je U.G.Prijatelji Prirode „Eko Element“ Bugojno. Projekt “Step by step” promovira učešće žena u političkom životu u BiH, a zasnovan je na postignućima zelenih stranaka u regionu i Evropi s idejom doprinosa poboljšanju učešća žena kao specifične marginalizovane grupe u političkom životu u Bosni i Hercegovini.

-U BiH ne postoji ekološka politička stranka, iako ovaj aspekt ekološkog aktivizma otvara velike mogućnosti,naročito za politički angažman žena.Specifični ciljevi projekta su mogućnosti političkog angažovanja žena u BiH promovisanjem zelenih stranaka i pokreta u Evropi za žene aktivistice ekoloških organizacija i političko angažovanje žena kroz praktične političke akcije o pitanjima životne sredine.Eko Element je u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova,u okviru ovog projekta,okupio najznačajnije ekološke organizacije u BIH .Cilj je prezentacija ekoloških projekata te se  nadamo  da će ovo biti početni korak za jednu značajnu incijativu, koja će rezultirati organizovanju zelenih pokreta u BiH -kazao je Boris Jokić,direktor U.G. Eko Element Bugojno,naglašavajući, da se radi o završnoj aktivnosti projekta“Step by step“.

„Zelene partije u svijetu i regionu –model okolišnog aktivizma“ tema je o kojoj je govorila Snežana Jagodić Vujić iz Udruženja Eko Put Bijeljina,dok je o „Eko pokretu u svijetu i njegovom uticaju na kreiranje politika“, tokom seminara,govorila Nataša Crnković iz Banja Luke.

„Uspostava i registracija političkih stranaka u BiH-primjeri zelenih stranaka regije“ tema je koju je prezentirala Alma Midžić iz Sarajeva,a o „Mogućnostima i modelima učešća žena –primjerima zelenih stranaka svijeta i regije“ na Rostovu kod Bugojna je govorila Ivana Kulić, predstavnica CZZS (Centar za životnu sredinu)Banja Luka .

pogledano 1211 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri