XXV sjednica Skupštine SBK-a

U Travniku je održana XXV sjednica Skupštine SBK-a. Izmedju ostalog usvojen je Nacrt Budžeta u iznosu od 200 milona 237 hiljada i 100 KM.

Nakon usvajanja zapisnika sa predhodne sjednice te iznošenja nekoliko novih zastupničkih pitanja prešlo se na usvajanje dnevnog reda koji je proširen sa dvije tačke: Odluka o izvršavanju finansijskog plana zavoda za zdravstveno osigurannje SBK-a za ovu godinu, te izjašnjavanje o federalnom Nacrtu zakona o rješavanju sudskih sporova.Prva tačka odnosila se na Prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti SBK-a koji je sa 30 glasova za, odnosno jednoglasno usvojen. Delegati u skupštini su dali saglasnost na Odluku o izmjenema i dopunama finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona za ovu godinu, a potom i dodatnu tačku, odluku o izvršavanju ovog finansijskog plana, koji je ocijenjen pozitivnim jer bilježi povećanje prihoda te su obe tačke takodje usvojene jednoglasno.

Prilikom razmatranja Nacrta budžeta kantona za narednu godinu nije takodje bilo dužih diskusija, samo 13 skupštinskih poslanika se javilo za riječ, a većina njih s namjerom da pohvali rad vlade i povećanje budžeta u odnosu na ranije godine, s tim da je bilo nekoliko inicijativa za povećanje granta kda je u pitanju zapošljavanje, problematika demobilisanih boraca, kapitalna ulaganja, školstvo , sport, kultura.Sa 19 glasova za i 10 suzdržanih, Nacrt budzeta je usvojen, u iznosu od 200 miliona 237 hiljada i 100 KM.

U nastavku sjednice , skupštini poslanici su usvojili Nacrt zakona o inspekcijama SBK, dodatnu tačku- izjašnjavanje o federalnom Nacrtu zakona o rješavanju sudskih sporova te na kraju izvještaj o finansijskoj reviziji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2016-tu godinu.

pogledano 844 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri