Vlada SBK: Sutra će biti održana XV sjednica

U četvrtak, 25. jula u Travniku s početkom u 9:00 sati  će biti održana  15. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona.


                                                              DNEVNI RED

 


1. Zapisnik sa 14. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona – sekretar Vlade


2. Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji kantonalnih ministarstava i drugih organa kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave


3. Mišljenja na Statute zdravstvenih ustanova kojima je Srednjobosanski kanton osnivač – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Statut JU Bolnica Travnik
b) Statut Bolnice za plućne bolesti i TBC Travnik
c) Statut JU Bolnice Bugojno
d) Statut Hrvatske bolnice „Dr. fra. Mato Nikolić“ Nova Bila
e) Statut Opće bolnice Jajce


4. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period I -VI  2019. godine – Tim za sprječavanje korupcije


5. Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama na izvorištu „Trebišnjica“, Nova Bila, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o osnivanju lovišta na području KSB/SBK – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za regulaciju korita rijeke Kozice u MZ Kaćuni, općina Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda Kraljevice, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda Trebišnjica, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju rezervoara za vodu u mjestu Podkula, općina Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


11.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz preostalih sredstava za poticaj vodoprivredi – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


12.Prijedlog odluke o usvajanju trogodišnjeg plana javne nabavke za poticaje u vodoprivredi iz preostalih sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć vjerskim zajednicama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izmještanje kanalizacijskih cijevi za objekat Policijske stanice Donji Vakuf – Ministarstvo unutrašnjih poslova


15. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za policijske službenike angažirane na osiguranju vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutrašnjih poslova


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izradu Glavnog projekta oborinske odvodnje u MZ Turbe – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za realizaciju projekata „poticaji vodoprivredi“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za regulaciju korita Luškog potoka u MZ Lugovi, općina Busovača – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova


19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Caritasu Kreševskog dekanata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike


21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Caritasu Travničkog dekanata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike


22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarno crkvenom društvu Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike


23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Crvenom križu KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike


24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“ – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike


25. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za domove zdravalja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) za sufinanciranje projekta sanacije prostorija u JU Dom zdravlja Donji Vakuf
b) za sufinanciranje digitalizacije RTG aparata u JU Dom zdravlja Vitez
c) za sufinanciranje EKG sistema u JU Dom zdravlja Jajce
d) za sufinanciranje EKG sistema u JU Dom zdravlja Travnik
e) za sufinanciranje radova na izgradnji zgrade JU Dom zdravlja Kiseljak


26. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabave za potrebe proračunskih korisnika KSB/SBK
a) za nabavku računara i računarske opreme
b) za nabavku telefonskih uređaja
c) za nabavku kancelarijskog namještaja


27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog materijala – Ured za javne nabavke

a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
28. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluga za održavanje i razvoj korisničkog softvera– Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku


29. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branioce


30. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za uređenje mezarja i grobalja – Kantonalna uprava za branioce


31. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za branioce


32. Prijedlog odluke izdvajanju sredstava sa pozicije „ tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za poticaj privredi (općinama) – Ministarstvo privrede


33. Prijedlog odluke izdvajanju sredstava sa pozicije „ tekući transferi subvencije javnim preduzećima“ (javna komunalna preduzeća) – Ministarstvo privrede


34. Prijedlog odluke izdvajanju sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma – Ministarstvo privrede


35. Prijedlog odluke izdvajanju sredstava sa pozicije „ tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo – Ministarstvo privrede


26. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „subvencije za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina za 2019. godini – interventna sredstava– Ministarstvo privrede


37. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „subvencije za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina za 2019. godini – Ministarstvo privrede


38. Suglasnost za potpisivanje aneksa ugovora za nabavku ortopedskih pomagala (LOT 3 i LOT 4) – Kantonalna uprava za branioce


39. Saglasnost za potpisivanje aneksa okvirnog sporazuma za nabavku ortopedskih pomagala (LOT 1 i LOT 2) – Kantonalna uprava za branioce


40. Saglasnost za vještačenje procjene vrijednosti zemljišta za potrebe Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv


41. Saglasnost za raspisivanje javnog natječaja za popunu radnog mjesta u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu ( Stručni savjetnik) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu


42. Saglasnost za pokretanje postupka za uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica i informacijskog sustava za bolničku zdravstvenu zaštitu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike


43. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe MUP-A – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku higijenskog materijala
b) za nabavku PHP runera


44. Saglasnost o raspisivanju natječaja u osnovnim i srednjim školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


45. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku i ugradnju prozora na zgradi OŠ „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


46. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


47. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku


48. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku šumarskih cipela – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku


49. Informacija o kupovini zgrade u vlasništvu općine Novi Travnik – Ministarstvo unutrašnjih poslova


50. Informacija o troškovima advokatskih kuća u postupku javnih nabavki – Ministarstvo unutrašnjih poslova

51. Razrješenja i menovanja

h) Imenovanje komisije za provođenje postupaka za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede

                                                                                               PREMIJER KANTONA
                                                                                                Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1244 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri