U Travniku je održana XIII sjednica Vlade SBK.

U Travniku je održana 13. sjednica Vlade SBK.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje o vjerodostojnom tumačenju člana 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim i javnim preduzećima za učešće na sajmovima i izložbama”. Odlukom se izdvaja iznos os 2.000,00 KM za finansijsku podršku 13. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma “Dani Maline 2019” koji će se održati u Novom Travniku. Izdvojena sredstva isplatiti će se Asocijaciji organskih proizvođača Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, culture I sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 5.900,00 KM. Sredstva su namijenjena za OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik za plaćanje troškova prijevoza donacije (kompjuterska oprema, školski namještaj i pomagala) humanitarne organizacije „Most Bro“ sa sjedištem u Danskoj.
Odluka o davanju saglasnost školama na formiranje odjela i upis učenika u I razred srednjih škola u školskoj 2019./ 2020. godini. Odlukom Vlada Srednjobosanskog kantona daje suglasnost na izmjenu Poglavlja III. „broj učenika u odjelu, grupi te praktičnoj nastavi“ slovna oznaka A), redni broj 1. Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škole („Službene novine SBK“,broj: 15/02) te srednjim školama SBK u školskoj 2019./2020. godini odobrava formiranje odjela i upis učenika u I. razred prema sljedećim kriterijima:

1. Kriterij za formiranje odjela je, kako slijedi:
a) za gimnazije i medicinske škole - minimum 18, a maksimum 36 učenika
b) za tehničke i strukovne škole - minimum 15, a maksimum 30 učenika
U četverogodišnjem obrazovanju mogu biti kombinacije dva zvanja u okviru iste struke, a u trogodišnjim školama tri zanimanja u okviru iste struke, gdje se planska struktura ne razlikuje više od 30%.
Za granična/sporna formiranja odjela ili odjela ispod naznačenog minimuma, konačnu odluku donosi Vlada SBK.
Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu podataka na relacija za prijevoz učenika za općinu Bugojno, relacije: Kopčić-Hendek (I OŠ) – OŠ Jaklić i Kotezi-Hendek (I OŠ) OŠ Jaklić.

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu za plaćanje III privremene situacije za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik-zanatski radovi, odlukom se izdvajaju sredstva za plaćanje III privremene situacije za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik u iznosu od 42.396,31 KM sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost, sredstva će se doznačiti građevinskom društvu Konstrukcije d.o.o. Mostar.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu usvojila Izvještaj općine Novi Travnik o utrošku sredstava za sanaciju krova na zgradi MSŠ „Novi Travnik“.

Ured za evropske integracije,
fondove, odnose s javnošću
i kvalitet prema međunarodnom standardu

pogledano 812 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri