Vlada SBK-a: Sutra zakazana 3. sjednica

 

 

Sutra će u Travniku s početkom u 9:00 sati biti održana III sjednica Vlade SBK-a. Na dnevnom redu su 52 tačke.

                              DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 2. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona – sekretar Vlade

2. Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – direktor Službe

3.Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – direktor Službe

4. Godišnji izvještaj Odjela za internu reviziju za 2018. godinu – Ministarstvo finansija

5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu KSB/SBK za 2019. godinu ( isplata doniranih sredstava OŠ“Karaula“) – Ministarstvo finansija

6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu KSB/SBK za 2019. godinu ( isplata doniranih sredstava OŠ“ Turbe“) – Ministarstvo finansija

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za liječenje Almira Salkića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje troškova nastupa na sajmu privrede „Mostar 2019“ – Ministarstvo privrede

9. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava za sport u 2019. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za izradu Strategije prometa KSB/SBK – Ministarstvo privrede

13. Zahtjev za izvršenje odluke Ustavnog suda BiH i isplati duga po pravomoćnim sudskim presudama – Ministarstvo pravosuđa i uprave

14. Zahtjev za zaključivanje vansudske nagodbe o načinu isplate razlike naknada iz radnog odnosa sa kantonalnim pravobraniocem i zamjenikom kantonalnog pravobranioca – Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Saglasnost za nabavku opreme za potrebe ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

16. Saglasnost za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

17. Saglasnost na planove javnih nabavki  za 2019. godinu

   a) Plan centralne javne nabavke za 2019. godinu – Ured za javne nabavke

   b) Plan javnih nabavki Ureda za javne nabavke za 2019. godinu – Ured za javne nabavke

   c) Plan javnih nabavki za Kabinet premijera Kantona za 2019.godinu – šef Kabineta

18. Razrješenja i imenovanja

     a) Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova školskih odbora – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kuture i sporta

     b) Rješenje o imenovanju interresorne radne grupe za izradu propisa o načunu formiranja mirovnog vijeća iz članka 152. Zakona o radu -Ministarstvo privrede        

c) Rješenje o imenovanju komisije za provođenje postupka dodjele koncesija iz nadležnosti Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede

19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama naknadama policijskih službenika SBK/KSB – Ministarstvo unutrašnjih poslova

20. Izvješće o radu Kantonalnog pravobraniteljstva za 2018.godinu – Kantonalno pravobraniteljstvo

21. Plan rada Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB za 2019. godinu – Zavod za javno zdravstvo

22. Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB za 2018. godinu – Zavod za javno zdravstvo

23. Izvještaj o izvršenjuFinansijskog plana  Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB  za 2018. godinu – Zavod za javno zdravstvo

24. Izvještaj o izvršenjuFinansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve  za 2018. godinu – Kantonalna direkcija za puteve

25. Prijedlog odluke o prihvatanju elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2018. godine Kantonalne direkcije za puteve – Kantonalna direkcija za puteve

26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede

27. Prijedlog odluke o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 20219. godinu -– Ministrastvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

28. Prijedlog odluka o usvajanju programa o utrošku sredstava iz oblasti zaštite okoliša – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

a) Program raspodjele sredstava za saniranje ekoliških incidenata

b) Program raspodjele sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i potporu radu ekoliških društava

c) Program raspodjele sredstava za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK

29. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju kanalizacijskog kolektora u MP Gromiljak, općina Kiseljak - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

31. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za utopljavanje zgrade SŠ“Ivan Goran Kovačić“ - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

32. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zamjenu stolarije na zgradi Doma kulture Jajce - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

33. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Sajma tekstila,  kože i obuće „Timodexpo 2019“ – Ministarstvo privrede

34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju zgrade PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova

35. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za mjesec februar akademske 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

36. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za osnovne muzičke škole za mart i april 2019. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje natječaja za zaključuvanje ugovora o djelu za popunu upražnjenih radnih mjesta– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

38. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje natječaja  za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

39. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje natječaja  za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

40. Prijedlog zaključka o izboru najovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kabinet praktične nastave u MSŠ“Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

41. Saglasnost za zaključuvanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

42. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku školskog namještaja i pomagala u OŠ“13 Rujan“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta

43. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku informatičke opreme za OŠ“Dubravice“ Vitez – Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta

44. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe budžetskih korisnika – Služba za zajedničke poslove

a) za nabavku rutera

b) za nabavku Swich Dlink 24

c) za nabavku 2 usisavača

45. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge banjsko-klimatskog liječenja branioca – Kantonalna uprava za branioce

46. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog materijala za proračunske korisnike – Ured za javne nabave

a) rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku

47. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika – Ured za javne nabave

a) rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku

48. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga za održavanje printera za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova

49. Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Avdić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave

50. Inicijativa za izradu Registra imenovanih i izabranih lica u Srednjobosanskom kantonu- Koordinator Tima za sprječavanje korupcije

51. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješanja o imenovanju i nadlažnostima Tima za sprječavanje korupcije – Koordinator Tima za sprječavavanje korupcije

52. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove u 2018. godini – Ministarstvo finsansija

                                                                  PREMIJER KANTONA

                                                                         Tahir Lando, dipl.ing.

pogledano 861 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri