Vlada SBK-a: Sutra 107. sjednica

Sutra će u Travniku biti održana 107. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona.

                          

        

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 34. vanredne sjednice Vlade Srednjobosasnkog kantona – Stručna služba

2. Prijedlog uredbe o naknadama troškova za službena putovanja policijskih službenika Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo unutrašnjih poslova

3. Program rada Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu - Služba za zapošljavanje

4. Program rada Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2019. godinu - Agencija za privatizaciju

5.Prijedlog programa o dopunu Programa o raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama - Skupština Kantona

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za licenciranje mobilne deskop Aksis aplikacije - Ministarstvo unutrašnjih poslova

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za izgradnju novih kancelarija za psihologa i inspektore za zaštitu od požara u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova- Ministarstvo unutrašnjih poslova

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za ugradnju stolarije u PS Vitez- Ministarstvo unutrašnjih poslova

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za nabavku opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

10. Prijedlog odluke o isknjižavanju iz knjigovodstvene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova nekretnine na parceli k.č. broj: 300/2 - Ministarstvo unutrašnjih poslova

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, sa pozicije ''Transfer za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za poticaj šumama - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za realizaciju projekata u vodoprivrede: ''Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Bugojno'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za realizaciju projekata u vodoprivrede: ''Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Fojnica'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za nabavu namještaja za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za sanaciju tvrđave Stari grad Kaštela, općina Kiseljak - Ministarstvo financija

17. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša - Ministarstvo financija

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za socijalno osiguranje učenika - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć ugroženim učenicima - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za djecu s posebnim potrebama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za stručno usavršavanje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć vjerskim zajednicama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave - Ministarstvo pravosuđa i uprave

24. Prijedlog odluke o uplati sredstava na račun općina Bugojno i Travnik u svrhu realizacije projekata infrastrukture za 2018. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša

25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku kancelarijskih stolica - Skupština Kantona

26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku namještaja za potrebe Uprave za borce- Kantonalna uprava za branioce

27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za usluge banjsko-klimatskog liječenja branilaca za 2019. godinu - Kantonalna uprava za branioce

28. Stav Vlade u vezi zahtjeva za implementaciju mjera energetske efikasnosti u okviru projekta: ''Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini'', za Federaciju Bosne i Hercegovine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

29. Prijedlog odluke o izmjeni Plana Centralne javne nabavke za korisnike Budžeta Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabavke

30. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke za 2018. godinu - Ured za javne nabavke

31. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za autolimarske i lakirerske usluge za vozila i motocikle - Ured za javne nabavke

32. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila (LOT 1 i LOT 2) - Ured za javne nabavke

33. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za kolektivno osiguranje zaposlenih - Ured za javne nabavke

a) Rješenje o imenovanju komisije provođenju postupka javne nabavke za kolektivno osiguranje zaposlenih

34. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku računara - Ured za javne nabavke

a) Rješenje o imenovanju komisije provođenju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku računara

35. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu - Ured za javne nabavke

36. Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe srednjih i osnovnih škola Srednjobosanskog kantona (4 + 1 škole) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

37. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole ''Mehurići'', Mehurići i Osnovne škole ''Edhem Mulabdić'', Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

38. Saglasnost na Odluku Općinskoga vijeća Donji Vakuf za zamjenu zemljišta za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf - Ministarstvo unutrašnjih poslova

39. Saglasnost za pokretanje procedure za nabavku namještaja i kafe aparata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

40. Saglasnost za dogradnju dimnjaka na zgradi Policijske ispostave Dobretići - Ministarstvo unutrašnjih poslova

41. Razrješenja i imenovanja

a) Rješenje o imenovanju Komisije za popis sredstava izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona

b) Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju interresornog i intersektorskog koordinacijskog tijela Vlade Srednjobosanskog kantona za pračenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Srednjobosanskom kantonu

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl. ing.

pogledano 1292 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri