Potpredsjednica FBiH na Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti pri Vijeću Evrope u Strazburu

Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović, u svojstvu sekretara bh. delegacije, prisustvuje 36. sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti pri Vijeću Evrope, koja se održava od 2. do 4. aprila u Strazburu o temi "Načelnici kao čuvari demokratije."

Imajući u vidu teškoće s kojima se suočavaju lokalne i regionalne vlasti i njihovi izabrani predstavnici, članovi Kongresa će održati niz debata čiji fokus će biti tema "Gradonačelnici pod pritiskom". Poseban akcent u debatama bit će i na pitanjima rješavanja urbano-ruralne podjele i finansijske naknade izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika u obavljanju njihovih dužnosti.

Nadovezujući se na napore Kongresa u cilju promociju etike u javnoj službi, članovi će održati i debate o borbi protiv nepotizma unutar lokalnih i regionalnih vlasti, štiteći zviždače i otvorene vlade na regionalnom nivou. Na dnevnom redu će se naći i rasprava o doprinosu Kongresa Helsinškom procesu o budućnosti Vijeća Evrope koji je iniciran od strane finskog predsjedavanja Odborom ministara, kao i debata o budžetu i resursima Kongresa za naredni dvogodišnji period (2020.-2021.).

Planirano je da Kongres, u okviru svojih aktivnosti monitoringa, usvoji dva izvještaja o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Poljskoj i Republici Moldaviji. Članovi Kongresa će na dnevnom redu imati i tri izvještaja o izborima i to: za kantonalne skupštine u Bosni i Hercegovini (7. oktobra 2018. godine), o lokalnim vlastima u Poljskoj (21. oktobra 2018. godine) i Republici Sloveniji (18. novembra 2018. godine).

Kao član političke grupe EPP/CEE, potpredsjednica FBiH prisustvovala je plenarnoj sjednici na kojoj je usvojen Izvještaj Predsjedništva političke grupe, te učestvovala u radu Odbora za tekuće poslove, čiji je član, saopćeno je Kabineta potpredsjednice FBiH.

pogledano 1003 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri