Saopćenje u povodu kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”

25. novembra počela je  svjetska  kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. U kampanji, koja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra,  učestvuju pojedinci i grupe širom svijeta, koji nastoje kroz razne aktivnosti ukazati na ovaj problem te preventivno djelovati na jačanju svijesti o nasilju nad ženama, na svim nivoima,od lokalnog do međunarodnog.

Potpredsjednica Mahmutbegović  tim povodom ističe kako borba protiv nasilja nad ženama treba biti kontinuirana i kako će podržati  izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH kojim bi se pooštrile odredbe u pravcu kažnjavanja počinilaca fizičkog i seksualnog nasilja nad ženama i djecom a koje su inicirane prema Vladi FBiH.

Da bi se žena adekvatno suprostavila nasilniku, uz odgovarajuću zakonsku regulativu, treba posebno  raditi na afirmaciji žene u društvu i na njenom obrazovanju. Jasno je da će se svaka obrazovana žena, žena koja je finansijski nezavisna, lakše  suprostaviti nasilniku, povući rez da prekine vezu u kojoj trpi nasilje te poduzeti korake da prijavi nasilje. Važno je i dodatno više raditi na  razvijanju i unapređenju servisa podrške žrtvama nasilja, uključujući finansijsku pomoć,  obuku i pomoć prilikom zapošljavanja, te na uspostavljanju dovoljnog  broja sigurnih kuća za žene i djecu žrtve nasilja.

Uprkos činjenici da je u proteklom periodu u BiH ostvaren  napredak na polju jačanja kapaciteta i edukacije svih subjekata zaštite, te da je poboljšana saradnja institucija i nevladinih organizacija, djevojčice i žene u BiH su još uvijek često izložene ozbiljnim oblicima nasilja kao što su nasilje u porodičnim i partnerskim odnosima, seksualno uznemiravanje, silovanje i proganjanje.

Nažalost, svjedoci smo da neki slučajevi završe i smrtnim ishodom. Podaci pokazuju da je skoro svaka druga žena u Bosni i Hercegovini tokom života barem jednom bila izložena nekoj od formi rodno zasnovanog nasilja.

Zbog svega ovoga, prevazilaženje rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici predstavlja jedan od velikih izazova našega društva i pred sve nas stavlja obavezu da društvo u cjelini, iskoristi  sve raspoložive resurse da smanji broj  slučajeva nasilja i da adekvatno kazni počinioce.

pogledano 903 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri